„Rodzina 500+”

udostępnij

Od dziś ruszył elektroniczny nabór wniosków w programie „Rodzina 500+”.
Od tego roku prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r.

Nabór wniosków drogą tradycyjną ruszy od 1 kwietnia. Środki z programu mogą być przeznaczone na zaspokajanie bieżących potrzeb rodzin, ale także na cele edukacyjne: zakup przyborów szkolnych i książek, sfinansowanie zajęć dodatkowych, czy też rozwijanie zainteresowań dzieci. Zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku.

Złożenie wniosku

Obecnie wnioski można składać na trzy sposoby: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli w urzędach i za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br. 

Wnioski do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1 (aktualizacja na 15. 01. 2021 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
SW-1 .pdf 0.10MB

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (bez zmian)
SW-1Z.pdf 0.08MB

 

Terminy wypłat świadczenia „500+”

W przypadku kompletnie i prawidłowo wypełnionych wniosków świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

  • złożenie wniosku do 30 kwietnia – wypłata świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca;
  • złożenie wniosku od 1 do 31 maja – wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nie później niż do 31 lipca;
  • złożenie wniosku od 1 czerwca do 30 czerwca – wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nie później niż do 31 sierpnia.

Uwaga! Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie? Czy są jakieś inne zmiany w programie poza ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków? Odpowiedzi na te i inne najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.