Rozbiórka placu zabaw w Klaudynie

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że dzisiaj rozpoczęła się rozbiórka placu zabaw w Klaudynie.

Decyzja nakazująca inwestorowi – Gminie Stare Babice rozbiórkę obiektów małej architektury i miejsc postojowych znajdujących się na działkach nr ew. 721/1, 1272/11, przy ul. Lutosławskiego w Klaudynie, została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gmina Stare Babice odwoływała się od decyzji do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie jednak, ta została utrzymana w mocy.

Przypomnijmy, że plac zabaw powstał w okresie intensywnej kampanii wyborczej ubiegłej kadencji, a jego budowa przebiegała w ekspresowym tempie.

Uroczyste otwarcie placu zabaw w Klaudynie nastąpiło 30 maja 2018 r.

Koszty poniesionych nakładów na podstawie posiadanych dokumentów przedstawiają się następująco:

Koszt realizacji placu zabaw dla dzieci wyniósł minimum 762 tys. zł