Rozbudowa ulicy Klonowej

udostępnij

Trwają prace związane z przebudową ul. Klonowej. Prowadzone są prace związane z układaniem chodnika. Od skrzyżowania ul. Klonowej/Górki w kierunku ul. Trakt Królewski trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawca branży elektrycznej kontynuuje prace związane z budową oświetlenia ulicznego.