Rozbudowa ulicy Spacerowej

udostępnij
W ramach inwestycji:
wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy,
wymieniona została nawierzchnia asfaltowa oraz
– przebudowano skrzyżowanie z ul. Trakt Królewski.
Inwestycja realizowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz współfinansowana przez Gminę Stare Babice. W 2020 r. Gmina Stare Babice przekazała na ten cel kwotę – 619 tys. natomiast w 2021 r. – 881 tys.
Zarząd Dróg Powiatowych we wrześniu 2021 r. podpisał umowę na zaprojektowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej kolejnego odcinka o długości ok. 2500 mb od ul. Kwiatowej w miejscowości Mariew w kierunku Borzęcina Dużego.
Zakończenie prac projektowych przewiduje się na koniec 2022 r. Gmina przeznaczy 100 tys. na współfinansowanie tego zadania.