Rozpoczęcie realizacji Zadania w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw”

udostępnij

Z początkiem czerwca br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Babice” dofinansowanego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024”. Celem zadania jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie kilku sołectw, które w swych Funduszach Sołeckich miały ujęte zadania z zakresu modernizacji oświetlenia.

W chwili obecnej rozpoczęto prace ułożenia kabla oświetlenia wraz z ustawieniem fundamentów pod słupy oświetlenia ulicznego na ul. Pileckiego w miejscowości Zielonki Wieś oraz na ul. Urbanowicza w miejscowości Janów. Wykonawca jest ponadto jest w trakcie realizacji zamówień na oprawy i słupy oświetleniowe.

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Babice” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.