Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

udostępnij
15 maja 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do wszystkich szkół średnich (liceum, technikum, szkoły branżowe).
Po uzyskaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć komplet dokumentów (lub uzupełnić rozpoczęty już wniosek) o przyjęcie do danej szkoły ponadpodstawowej.
Rekrutacja odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na stronie:
Na stronach kuratoriów oświaty podane są rozporządzenia i załączniki informujące o terminach otwierających i zamykających rekrutację w szkołach średnich. Znajdują się tam także informacje dotyczące terminu, w którym przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca oraz terminu, w którym dyrektor danej szkoły musi opublikować wyniki przeprowadzonej rekrutacji.
Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 dostępny jest na stronie: