Rozstrzygnięcie konkursu ofert

udostępnij

OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 158/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2021 roku.

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2021 roku wpłynęła i została wybrana tylko jedna oferta. Oferent otrzyma środki finansowe na realizację ww. programu.
  2. Jest to oferta NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z siedzibą Feliksów, ul. Stołeczna 145, 05-083 Zaborów – punkt szczepień zlokalizowany w Przychodni w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 – na wykonanie 100 szczepień dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia; cena wykonania jednego szczepienia wynosi 60,00 zł brutto.
  3. Jeżeli liczba zgłaszających się na szczepienia mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia będzie większa niż 100 osób – Gmina Stare Babice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 100 osób z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie szczepień w punkcie szczepień zlokalizowanym w Starych Babicach.
  4. Realizacja „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” rozpocznie się od 10 września 2021 r. i będzie trwać do wyczerpania limitu szczepień, jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.
  5. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem.