Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2020 r.

udostępnij

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zarządzenie wójta, dotyczące ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2020 r.

Zarządzenie_68_2020.pdf