Ruszył międzypokoleniowy projekt „Edukacja cyfrowa seniorów”

udostępnij

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów i współpracy z Młodzieżową Radą Gminy realizowany jest międzypokoleniowy projekt „Edukacja cyfrowa seniorów”, którego organizatorem i koordynatorem jest Karol Gałecki z Gminnej Rady Seniorów. W pilotażowej edycji, składającej się z pięciu spotkań, bierze udział 6-ciu uczniów-wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach i 6-ciu szkolących się Seniorów.

Pierwsze bardzo owocne spotkania odbyły się 05.11 i 22.11 br. W realizację Projektu włączył się Dom Kultury w Zielonkach Parceli i Biblioteka Gminna, udzielając wsparcia lokalowego i merytorycznego. Planowane są kolejne edycje szkoleń podnoszące poziom wiedzy i umiejętności cyfrowych naszych Seniorów.