„Samorządowy Lider Edukacji 2022”

udostępnij
27 czerwca 2022 r. w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji 2022”.
Ideą Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży oraz współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.
Kapituła Konkursu przyznała Gminie Stare Babice Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2022” przyznawany gminom, dla których rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania. Oprócz Certyfikatów organizatorzy Konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne.
Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne Medal „Samorządowiec Społecznie Zaangażowany” – dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości. Wyróżnienie to otrzymują szkoły i placówki oświatowe, dla których organami prowadzącymi są jednostki certyfikowane w Programie, a które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Certyfikatem uhonorowano grono 10 najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach.
Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jako swój priorytet, podejmując w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych w aspekcie: programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym.
Relacja z gali dostępna jest na stronie: https://lider-edukacji.pl/strona-27