„Samorządowy Lider Edukacji” Certyfikat dla gminy Stare Babice i Wyróżnienie Nadzwyczajne dla Wójta Gminy

udostępnij

5 lipca 2021 roku w Lublinie odbył się uroczysty koncert, połączony z wręczeniem Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”.

Oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” organizatorzy Konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne oraz Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia” przyznane z okazji okrągłej rocznicy powołania w Polsce samorządu terytorialnego.

Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice otrzymał  Wyróżnienie Nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji. Gminie Stare Babice został przyznany Certyfikat oraz Wyróżnienie  „Samorządowy Lider Edukacji” na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania. 

Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

relacja z gali: https://lider-edukacji.pl/strona-78