Samorządowy Lider Edukacji dla Gminy Stare Babice

udostępnij

11 grudnia 2019 roku w zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu prezydentów, wójtów, burmistrzów i starostów, reprezentujących samorządy z całej Polski. Uczestnicy Gali odebrali certyfikaty i statuetki „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.

Gminę Stare Babice reprezentował Wójt Sławomir Sumka i Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Monika Bachańska.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki.

Na środowej Gali Wójt odebrał certyfikat Lidera Edukacji, potwierdzający, że Gmina Stare Babice realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i efektowny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty.

Nasza Gmina otrzymała także Wyróżnienie Primus, za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych. Przyznane Wyróżnienie Primus stanowi dowód, iż nagrodzona nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektownych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Warto podkreślić, ze Komisja Konkursowa oceniała działania podejmowane na terenie gminy w ciągu ostatniego roku.