Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok

udostępnij

26 maja 2023 r. podczas LIX sesji, Radni Gminy Stare Babice udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Stare Babice oraz absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. Wotum zaufania to podjęta uchwała radnych rady gminy wyrażająca zaufanie i aprobująca bieżącą działalność wójta.

 

Wyniki głosowanie radnych w sprawie:
1. Wotum zaufania

  • 8 głosów za: Lucyna Skrzeczkowska, Jerzy Piętocha, Jadwiga Wasiak, Anna Doberska, Kazimierz Lade, Michał Starnowski, Dariusz Sobczak, Remigiusz Fijołek
  • 3 głosy wstrzymujące: Dorota Zwolińska, Krzysztof Szuba, Ewa Kawczyńska
  • 2 głosy przeciw: Marta Pamięta, Paweł Karczmarek

 

 

2. Absolutorium

  • 11 głosów za: Dariusz Sobczak, Jerzy Piętocha, Krzysztof Szuba, Michał Starnowski, Ewa Kawczyńska, Remigiusz Fijołek, Lucyna Skrzeczkowska, Anna Doberska, Jadwiga Wasiak, Kazimierz Lade, Dorota Zwolińska
  • 2 głosy wstrzymujące: Marta Pamięta, Paweł Karczmarek
  • 0 głosów przeciw

 

 

 

Z nagraniem posiedzenia LIX Sesji Rady Gminy Stare Babice można zapoznać się pod linkiem: https://radni.tv/transmisja/?id=2033