Spotkanie w sprawie „WARSZAWSKIEJ BIS”

udostępnij

W ramach wspólnej inicjatywy gospodarza dzisiejszego spotkania Pana Sławomira Sumki Wójta Gminy Stare Babice, Pana Pawła Kanclerza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Pana Grzegorza Banaszkiewicza Wójta Gminy Leszno doszło do spotkania, na którym omówiono połączenie komunikacyjne „Warszawska BIS”.

W dzisiejszej dyskusji udział wzięli m.in.: Pan Piotr Kandyba Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Pan Tomasz Dąbrowski Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pani Anna Włodarek przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pan Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy, Pan Paweł Jaworski Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy, Pani Monika Ciurzyńska Wójt Gminy Kampinos, Pan Dariusz Skarżyński Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Pan Marcin Klimek Zastępca Wójta Gminy Leszno.

Połączenie komunikacyjne „Warszawska BIS” (kategorii drogi wojewódzkiej) ma w przyszłości zapewnić bezpieczny i dogodny przejazd dla mieszkańców Gminy Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Kampinos, Sochaczew oraz m. st. Warszawy.

Dzisiejsze spotkanie oraz dotychczasowa współpraca samorządowa ma zapewnić w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie prac projektowych dla przyszłej inwestycji.

Na zakończenie spotkania omówiono warianty przebiegu planowanej drogi w nawiązaniu do Studium komunikacyjnego Gminy Stare Babice oraz podjęto rozmowę dotyczącą udziału m.st. Warszawy
w planowanej inwestycji.

O kolejnych etapach prowadzonych rozmów będziemy informowali na bieżąco.