Stare Babice – jedna z najlepszych gmin w Polsce według Dziennika Gazety Prawnej

udostępnij

Już po raz ósmy został ogłoszony ranking Perły Samorządu. W kategorii gmin wiejskich Stare Babice znalazły się na 7 miejscu w Polsce, zaś wójt gminy Sławomir Sumka zajął 4 miejsce wśród wszystkich ocenianych włodarzy gmin wiejskich w Polsce.

Kongres Perły Samorządu to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie spotykają się – tym roku głównie on line – i wymieniają się doświadczeniami, opiniami, próbując znaleźć rozwiązania dla nowych wyzwań stojących przed samorządami w Polsce. Kongres jest też okazją do ogłoszenia  rankingu gmin. W czterech kategoriach: gminy wiejskie, miejsko -wiejskie, miasta do 100 tysięcy i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ocenie podlega jakość życia mieszkańców, infrastruktura, dbałość o środowisko, atrakcyjność inwestycyjna i społeczna. Zwycięzcą w tym roku, podobnie jak w zeszłym, pozostała gmina Iława.

Osobną kategorią jest ocena pracy włodarzy samorządu – Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. Tu o pozycji w rankingu decyduje sprawność zarządzania, komunikacja z mieszkańcami, umiejętność identyfikacji i rozwiązania problemów gminy. W tym roku pierwsze miejsce zajął wójt Iławy, a czwarte miejsce w Polsce i pierwsze spośród wszystkich gmin województwa mazowieckiego – wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

Gratulujemy Mieszkańcom i Wójtowi !