Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stare Babice

udostępnij

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 15 września do 20 października 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
niniejszego dokumentu. Badania realizowane są metodą internetową oraz papierową przez ankietera prowadzącego badania w terenie – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/556316/stare-babice-strefa-spoleczna-mieszkancy-2020.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.