Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

udostępnij

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej prace nad dokumentem „Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Zachęcamy do udziału w dyskusji oraz skorzystania z możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, przedstawicielami środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, a samorządowcami. Konferencja ma na celu zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup w kontekście rozwoju metropolii warszawskiej. Przedstawiona zostanie wizja rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie.
Włącz się w prace strategiczne metropolii warszawskiej. Zarejestruj swój udział w konferencji poprzez formularz dostępny na stronie www.sm.waw.pl
Program konferencji jest tutaj