Światowy Dzień Praw Osób Starszych

udostępnij

15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych (ang. World Elder Abuse Awareness Day) ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia w 2006 roku. Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.

Przekazujemy Państwu garść kontaktów, na które Seniorzy mogą liczyć w trudnych sytuacjach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. interwencyjny: 22 722 90 11
Telefon zaufania dla Seniorów prowadzony przez Gminną Radę Seniorów – tel: 797 248 979
Psycholog – przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca, zapisy pod nr tel: 601 938 288
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, tel: 603043040