Szkolenia dla mieszkańców, komputery dla uczniów

Od lipca do grudnia 2019 r. Gmina Stare Babice organizowała bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Na ten cel Gmina otrzymała grant w wysokości 86 520 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w którym udział środków europejskich wynosił 100%. Z dotacji został zakupiony m.in. sprzęt komputerowy – 12 nowoczesnych laptopów z ekranem dotykowym oraz mobilna szafka do ich transportu i ładowania, za ok. 26 tys. zł – który przez kilka miesięcy służył do realizacji szkoleń. Po zakończeniu projektu, Wójt Sławomir Sumka przekazał sprzęt Szkole Podstawowej w Koczargach Starych. Jak zapewniła p. dyrektor  Anna Baran, taki mobilny sprzęt komputerowy będzie znakomitą pomocą dla uczniów w procesie edukacji m.in. na lekcjach języków obcych. Zgodnie z warunkami umowy grantowej, szkoła do której trafiły laptopy nie mogła posiadać podobnego sprzętu zakupionego wcześniej ze środków UE.

Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” przez Gminę Stare Babice dobiegła końca, czas więc na podsumowanie. Bezpłatne szkolenia były skierowane do mieszkańców w wieku 25+, którzy chcieli podnieść swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych. Uczestnicy uczyli się samodzielnie wyszukiwać w sieci potrzebne informacje, korzystać z e-usług oraz załatwiać sprawy on-line. Poznawali także media społecznościowe i zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz cyfrowe narzędzia ułatwiające np. prowadzenie biznesu w sieci lub realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Każdy uczestnik mógł wybrać jeden z siedmiu modułów tematycznych zgodnie ze swoimi potrzebami. Zrealizowanych zostało 14 dwudniowych szkoleń (2 x po 8 godz. każde). Największym powodzeniem cieszył się moduł pt. „Moje finanse i transakcje w sieci” – 5 szkoleń. Pozostałe  zrealizowane szkolenia to: „Działam w sieciach społecznościowych” – 3, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 3, Rodzic w Internecie” – 1, „Mój biznes w sieci” – 1, . „Kultura w sieci” – 1.

W naszej gminie szczególne zainteresowanie szkoleniami wykazali seniorzy. Łącznie przeszkoliliśmy 168 osób, w tym 78 osób w wieku 65+. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020