Terminy wywozu odpadów w 2022 roku

udostępnij

Informujemy, że w na naszej stronie internetowej w zakładce „Ochrona Środowiska” są już dostępne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji została zachowana. Odpady zmieszane i bio odbierane będą co dwa tygodnie, a odpady w workach żółtych (plastik, opakowania wielomateriałowe, drobny metal), niebieskich (papier, tektura) i zielonych (szkło) co cztery tygodnie. Wersje papierowe harmonogramów są obecnie dostarczane do mieszkańców.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji w roku 2022 r. odbędzie się w soboty (od marca do czerwca) zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramach dla poszczególnych rejonów.

W Bliznem Łaszczyńskiego nastąpiła zmiana rejonu ul. Batalionów Chłopskich, która do tej pory znajdowała się w rejonie 2, od 01.01.2022 r.  przypisana została do rejonu 1.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.:
– tel.: 22 722 90 08  lub 880-526-450
– e-mail:
odpady@eko-babice.pl

Pytania dotyczące płatności bądź deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Stare Babice:
– tel.: 22 730 80 90/12
– na adres e-mail: odpady@stare-babice.pl
– osobiście w Urzędzie Gminy Stare Babice w pok. nr 10 w godzinach urzędowania:

  • poniedziałek 8:00 do 17:00
  • wtorek-czwartek od 8:00 do 16:00
  • piątek od 8:00 do 15:00

Harmonogram: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2022/