Trening systemu wczesnego ostrzegania – ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

udostępnij

Ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-20

 

W najbliższy wtorek, 6 października w godzinach 8:00 – 10:00
w ramach ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-20 zostanie przeprowadzony

trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym uruchomieniem syren alarmowych

 

W dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie treningu systemu wczesnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza.

W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.