Trwa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice

udostępnij

Trwa aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice. Przypominamy o konieczności wypełniania ankiety. Celem inwentaryzacji jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza, realizacja programu ochrony powietrza oraz realizacja uchwały antysmogowej.
W tym roku Gmina Stare Babice
na przeprowadzenie inwentaryzacji uzyskała dofinansowanie w wysokości 198 tys. zł.

 

 

Zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

 

Jak można wypełnić ankietę?

 

Wypełniony formularz można przesłać do Urzędu Gminy w wersji papierowej, e-mailem: ros@stare-babice.pl lub przez e-PUAP.

 

  • Udzielenie informacji bezpośrednio

Informacje można przekazać ankieterowi na zewnątrz zachowując wymagania bezpieczeństwa sanitarnego. W tym celu należy przygotować m.in. zdjęcie tabliczki znamionowej z pieca, dokumentację techniczną oraz informację dot. ilości zużytych paliw rocznie. Ankieterzy wyposażeni są w środki ochrony bezpośredniej a samo przeprowadzenie ankiety nie wymaga żadnego kontaktu fizycznego.

 

Gminy zobowiązane są przekazać wyniki inwentaryzacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego do końca bieżącego roku. Ten obowiązek został nałożony Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Za brak realizacji inwentaryzacji w terminie oraz brak efektów w wymianie pieców zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Urząd Gminy podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice, wszystkie dane osobowe zebrane podczas inwentaryzacji zostaną przekazane do Urzędu Gminy a wykonawca firma Energomix Sp. z o.o. nie będzie w żaden sposób korzystać z danych osobowych pozyskanych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Szczegółowe informacje o inwentaryzacji