Trwają prace przy budowie studni oligoceńskiej w Babicach Nowych

udostępnij

Aktualnie cały czas trwają prace przy wierceniu studni głębinowej wód oligoceńskich w Babicach Nowych. Studnia, o planowanej głębokości 215-270, budowana jest na terenie ujęcia Stare Babice.

W chwili obecnej prowadzone są prace polegające na posadowieniu kolumny rur osłonowych w otworze rozpoznawczo-eksploatacyjnym. Następnym etapem prac będzie cementowanie kolumny od głębokości 215 m do powierzchni terenu. Cementowanie ma na celu zabezpieczyć i skutecznie odciąć wszystkie warstwy – poziomy wodonośne w otworze.

Po skutecznym odizolowaniu poziomów wodonośnych zostanie uruchomiona Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach, która jest wyłączona z eksploatacji od lutego br. z uwagi na prowadzone prace. Uruchomienie SUW przywróci prawidłowy rozkład ciśnienia w sieci wodociągowej. Zlikwiduje pojawiającą się strefę niskiego ciśnienia w centralnej części gminy, której przyczyny występowania są spowodowane dużymi rozbiorami wody na sieci przy zasilaniu wodociągu gminnego tylko z dwóch źródeł SUW Borzęcin Mały i MPWiK m. st. Warszawy.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody, niepodlewanie wodą wodociągową – uzdatnioną terenów zielonych.

Prace przy studni wód oligoceńskich będą nadal  prowadzone zgodnie z harmonogramem i dokumentacją projektową przedsięwzięcia (m.in. pobieranie prób gruntu i wody, filtrowanie otworu, próbne pompowanie).