Twój e-PIT

udostępnij

Akcja rozliczeniowa Twój e-PIT 2021

 Ogólne informacje

 • 15 lutego 2021 r. rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy, który ustawowo kończy się 30 kwietnia.
 • Już po raz trzeci Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniają obywatelom usługę Twój e-PIT, w której znajdą gotowe zeznania podatkowe na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa.
 • Tegoroczna nowość to dostęp do usługi poprzez e-Urząd Skarbowy.
 • e-Urząd Skarbowy to internetowy serwis na podatki.gov.pl, na którym etapami udostępniane będą poszczególne usługi KAS.
 • Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2020 rok, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane.
 • W sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja br. prześle podatnikowi informację o tym.
 • Podatnik będzie mógł przy pomocy usługi Twój-PIT wpłacić podatek wynikający z rozliczenia za pomocą płatności online.

Dla kogo?

 • Usługa będzie dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji).
 • W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe za 2020 rok:
 • PIT 37 i PIT 38: najczęściej wypełniane zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
 • PIT-28: służy rozliczeniu rocznemu podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie będzie udostępnione bez danych dotyczących przychodów z działalności gospodarczej),
 • PIT-36: formularz dla podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (rozliczenie będzie udostępnione bez danych dotyczących przychodów z działalności gospodarczej),
 • Oświadczenie PIT-OP: oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Korzyści dla obywateli z usługi Twój e-PIT

 • Twój e-PIT to gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem.
 • To wygoda i oszczędność czasu.
 • Prosty i przyjazny dla podatników sposób rozliczenia z urzędem skarbowym.
 • Twój e-PIT daje możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie.
 • Podatnik łatwiej rozliczy ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.
 • Podatnicy którzy skorzystają z elektronicznej formy rozliczenia podatku, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty podatku – w ciągu maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy.

Co znajdziemy w usłudze?

 • Ulga na dzieci – jeśli podatnik korzystał z ulgi za 2019 rok, będzie ona automatycznie dodana. Jeśli w 2020 roku urodziło mu się dziecko i ulga mu przysługuje, to też będzie uwzględniona.
 • 1% – w udostępnionym zeznaniu znajdzie się informacja o OPP wskazanej w rozliczeniu za 2019 r. Można ją zmienić i podać numer KRS OPP, której podatnik w tym roku chce przekazać 1% podatku.
 • Pozostałe ulgi i odliczenia, które podatnik może uwzględnić jeśli mu przysługują to np.: „Bez Pit dla Młodych”, darowizny (np. w formie tabletów i laptopów oraz przekazane na walkę z COVID-19), ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, odliczenia wydatków mieszkaniowych.

Dostęp do usługi

 • Zeznanie podatkowe w usłudze będzie dostępne od 15.02.2021 do 30.04.2021 w e-Urzędzie Skarbowym.
 • Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, podatnik może wykorzystać profil zaufany,
  e-dowód lub zalogować się poprzez swoją bankowość elektroniczną. Wkrótce zostanie też uruchomione logowanie przez aplikację mObywatel.
 • Można też zalogować się podając nr PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT.