Uchwały Rady Gminy Stare Babice unieważnione przez RIO

udostępnij

Inicjatywa obywatelska dotycząca pozostawienia wysokości stawek podatków jak przed wyborami 2018 została odrzucona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

RIO orzekła o nieważności uchwały Nr XXVI/282/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7.12.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice z powodu istotnego naruszenia.

Wójt Gminy Stare Babice na XXVI sesji Rady Gminy Stare Babice informował Radnych o możliwym unieważnieniu tej uchwały – niestety większość nie wzięła pod uwagę przedstawionych argumentów.

Unieważniona została również uchwała Nr XXV/274/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26.11.2020 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021, na zadanie: „Pomoc prawna dla mieszkańców”.

Uchwała Nr 32.405.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 grudnia 2020 r.

 

Uchwała Nr 32.406.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r.