Umowa na budowę odwodnienia drogi gminnej w Lipkowie

udostępnij

22 listopada 2021 r. została zawarta umowa na budowę odwodnienia drogi gminnej, dojazdowej 11-3KDD w Lipkowie. Wykonawcą robót będzie INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 1 099 893,77 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach prac do wykonania jest przede wszystkim budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi gminnej dojazdowej (między ul. Kontuszową i ul. Karabeli) do istniejącej studni w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to roboty rozpoczną się w lutym 2022 r.