Umowa na budowę ścieżki rowerowej

udostępnij

3 stycznia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-770) przy ul. Sady Żoliborskie 3/137 na budowę ścieżki rowerowej na ul. Decowskiego w Latchorzewie, przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej w gminie Stare Babice – Rozbudowa drogi gminnej nr 410709W – ul. Decowskiego w m. Latchorzew na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy o długości ok. 1215 m. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Zająca zostanie wykonany remont jezdni bitumicznej i wydzielony pas przeznaczony do ruchu rowerów, natomiast od ul. Zająca do granicy gminy zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa, na której będzie odbywał się ruch mieszany pojazdów (samochodowy i rowerowy). Przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, z ul. Na Skraju oraz przy granicy gminy będą miejsca obsługi rowerzystów. 
W wymienionych lokalizacjach miejsca obsługi rowerów (MOR) będą wyposażone w ławkę, stojak rowerowy, śmietnik oraz stację naprawczą.

dokumentacja PZT:

https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad-3B-D.2.1-PZT-1.pdf

https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad-3B-D.2.2-PZT.pdf