Umowa na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

udostępnij

Co roku Gmina Stare Babice ubiega się o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W tym roku kwota przyznanej dotacji wynosi 9 070,00 zł. W ramach zadania przewiduje się zebrać i unieszkodliwić 57 Mg (3 800 m2) uciążliwych dla ludzi i środowiska materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w ośmiu gminach z powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego. Łączna kwota przyznanych dotacji to blisko 130 tys. zł.
Dziś Marek Ryszka prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie podpisał umowy z gminami, w imieniu gminy Stare Babice umowę zawarł Wójt Gminy Sławomir Sumka.
W spotkaniu uczestniczył radny sejmiku województwa mazowieckiego i szef gabinetu politycznego MSWiA, Michał Prószyński.
 

fot. źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie