Blisko 250 tysięcy złotych dofinansowania dla Gminy Stare Babice

udostępnij

Szanowni Państwo,
13.07.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Zastępca Wójta Tomasz Szuba i Skarbnik Gminy Mariola Sarzyńska w obecności m.in. marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali umowy na dofinansowanie dla naszej gminy w wysokości 248 000 zł.

Ochrona powietrza dla gmin z regionu warszawskiego zachodniego

W tym roku na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys zł. Gmina Stare Babice otrzymała dofinansowanie w wysokości 198 000 zł na aktualizację inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020

Gmina Stare Babice otrzymała wsparcie na następujące zadania:

Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego – 10 000 zł.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną – 10 000 zł.

Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska w miejscowości Mariew – 10 000 zł.

Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetnego – 10 000 zł.

Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – 10 000 zł.