Upływa termin składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu

udostępnij

Przypominamy, że już wkrótce 30 kwietnia 2022 r., upływa termin składania wniosków na dofinansowanie odbioru azbestu z terenu gminy Stare Babice.

Zainteresowane osoby powinny złożyć uzupełniony wniosek w kancelarii Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32, lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/odbior-azbestu/