Uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego

udostępnij

W dniu 02.06.2023 r. w budynku Gminnego Ośrodku Kultury OKej w Brwinowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina Stare Babice podpisała 4 umowy na łączną kwotę dotacji 2 709 131 zł. Przyznane dotacje dotyczą: rozbudowy drogi gminnej ul. Andersa, organizacji pikniku edukacyjno-informacyjnego z zakresu ochrony powietrza, działania na rzecz starobabickich seniorów oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stare Babice i zostały przyznane w ramach następujących programów:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego:

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą” – dofinansowanie w wysokości 2 667 881 zł

 Mazowsze dla czystego powietrza 2023:

„Piknik edukacyjno-informacyjny z zakresu ochrony powietrza” – dofinansowanie w wysokości 15 000 zł

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów:

„Senioriada na sportowo 2023” – dofinansowanie w wysokości 16 000 zł

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt:

 „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stare Babice” – dofinansowanie 10 250 zł