Uroczystość przy pomniku Pamięci w Umiastowie

udostępnij
W niedzielę 19 września 2021 r. odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna w 82. rocznicę rozstrzelania ludności cywilnej na granicy Topolina i Umiastowa 13 września 1939 r.
Przy pomniku w Umiastowie poświęconym Ofiarom zbrodni, od lat w rocznicę tych wydarzeń spotykają się rodziny ofiar, mieszkańcy i władze samorządowe, aby oddać hołd pomordowanym i kultywować ich pamięć. Podczas tegorocznej uroczystości odprawiona została Msza Polowa w intencji poległych, celebrowana przez księdza wikarego Marka Skowrońskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Sławomir Sumka, Wiceprzewodniczący Rady Gminny Stare Babice Ewa Kawczyńska i Remigiusz Fijołek, Radni Jadwiga Wasiak, Krzysztof Szuba i Michał Starnowski, Sołtys Dorota Szymańska oraz Prezes OSP Borzęcin Duży Jarosław Kuczyński, przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki z Zastępcą Burmistrza Dariuszem Skarżyńskim.
Podczas Mszy Świętej obecne były poczty sztandarowe przedstawicieli środowisk kombatanckich gminy Ożarów Mazowiecki oraz Straży Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego.
Po Mszy goście złożyli wiązanki pod pomnikiem, a także odbyło się poświęcenie nowej tablicy informacyjnej, która zawiera historię tragicznych wydarzeń z 13 września 1939 roku.
Inicjatorką powstania tablicy była Pani Zofia Lasocka, która jest społecznym strażnikiem historii tych terenów.
Swoje przemówienia wygłosili Wójt Gminy Stare Babice, Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, oraz pani Nina Świątek – wnuczka zamordowanego Władysława Jarosza, która co roku aktywnie włącza się w uroczystości. Myślą przewodnią wszystkich wypowiedzi była prośba do mieszkańców, aby przekazywać historię potomnym, upamiętniać te ważne wydarzenia. Jak mówią słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.