Bezpłatne usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców Gminy Stare Babice

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” (dalej „Program”), zgodnie z podpisaną umową nr POS/000027/07/D z dnia 30 listopada 2021 r. – Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Stare Babice usługi teleopieki polegającej na bezpłatnym dostępie do telefonicznej opieki domowej, opartej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników usługi teleopieki w miejscu ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie i otrzymaniem opaski SOS prosimy o zapoznanie się z załączonym Programem osłonowym Gminy Stare Babice pod nazwąProgram Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”, a następnie, zgodnie z Ogłoszeniem zapraszającym do uczestnictwa w Programie, prosimy o wypełnienie i złożenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (ul. Rynek 21) następujących załączonych dokumentów:

oraz o załączenie

  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu oryginał w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem)

w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022 roku, do godz. 15.00

Wszelkie informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach, a w razie pytań – informacje można uzyskać kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230.

załączniki:

Program Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”

Uchwała Rady Gminy Stare Bab dot. Progr. Usług Teleopiekuńczych …