Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice

udostępnij

Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice w 2023 r.

Gmina Stare Babice jak co roku prowadzić będzie akcję usuwania wyrobów zawierających azbest. Będzie ona bezpłatna dla mieszkańców. W celu pozyskania dofinansowania w 2023 r. dla tego zadania gmina musi posiadać jak najdokładniejsze dane dot. ilości. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą aby osoby planujące usunąć materiały zawierające azbest o niezwłoczne składanie stosownych wniosków. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Gminy: http://archiwum.starebabice.nowoczesnyurzad.pl/sites/default/files/attachment/wniosek_eternit_rodop.pdf oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 10, ul. Rynek 32). Szczegółowe informacje: Referat Ochrony Środowiska tel. 22 730 80 12 lub 22 730 80 90, e-mail: odpady@stare-babice.pl