VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy

udostępnij

Stare Babice, 19 lutego 2021 r.

Zawiadomienie o VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy

            Na podstawie  §  5  ust.  1  Uchwały  Nr  XII/106/2019  Rady  Gminy  Stare  Babice  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079)

z w o ł u j ę

VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 14.00

w trybie zdalnym

Z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
  4. Wręczenie nagrody „Przyjaciel Młodzieży”.
  5. Przedstawienie opinii o nauczaniu zdalnym realizowanym w placówkach oświatowych na terenie gminy.
  6. Przedstawienie oferty sportowej na terenie gminy. Propozycje propagowania sportu wśród młodzieży.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie sesji.

Jan Waligóra
Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice