Warsztaty z zakresu błękitno-zielonej infrastuktury

udostępnij

13 stycznia 2022 r. odbyły się warsztaty dla pracowników Urzędu Gminy Stare Babice z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Warsztaty prowadziła dr hab. Agata Cieszewska – wykładowczyni ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz ze studentami z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Spotkanie składało się z części wykładowej oraz ćwiczeniowej, gdzie prezentowane były poszczególne rozwiązania BZI  wraz z ich charakterystyką oraz dotychczasowym zastosowaniem w gminie Stare Babice. Podczas części ćwiczeniowej grupy pracowały nad konkretnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi dla terenów o różnym zagospodarowaniu i funkcji. Było to pierwsze spotkanie w ramach współpracy z uczelnią,  mamy nadzieję, że nie ostatnie. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.