Wizyta Seniorów w Sejmie RP

udostępnij

17 czerwca 2024 roku, na zaproszenie posła na Sejm RP Pana Piotra Kandyby, seniorzy z gmin powiatu warszawskiego zachodniego mieli niezwykłą okazję odbyć wycieczkę do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazd ten obejmował zarówno zwiedzanie samego budynku Sejmu, jak i uczestnictwo w krótkim wykładzie na temat funkcjonowania Sejmu oraz pracy posła.

Podczas wizyty, seniorzy mieli możliwość zasiąść w sali plenarnej, gdzie na co dzień odbywają się posiedzenia posłów, co pozwoliło im poczuć atmosferę towarzyszącą procesowi legislacyjnemu. Przewodnik przedstawił historię budynku, jego architekturę oraz najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w tym symbolicznym dla polskiej demokracji miejscu.

Dalsza część wycieczki obejmowała zwiedzanie sali kolumnowej, która jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń w gmachu Sejmu. Tam również seniorzy dowiedzieli się o różnorodnych funkcjach, jakie pełni ta sala, w tym o organizowanych w niej konferencjach, debatach i spotkaniach.

Wykład, który odbył się podczas wycieczki, dostarczył uczestnikom cennych informacji na temat codziennej pracy posła, procedur legislacyjnych oraz roli, jaką Sejm odgrywa w systemie politycznym Polski. Seniorzy mieli okazję zadawać pytania, co umożliwiło im lepsze zrozumienie skomplikowanych mechanizmów rządzenia i procesów demokratycznych.