Wniosek Prokuratora Regionalnego o zbadanie zgodności z prawem inwestycji na działce nr 180

udostępnij

Odpowiedź Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej z dnia 7 października 2020 roku na Pisma Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 i 28 września 2020 roku w sprawie działki nr 180 w Janowie.