Wspólne posiedzenie Komisji

udostępnij

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)
zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XLIX sesji Rady Gminy Stare Babice.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz