Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. po zakończeniu XVII sesji Rady Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie:
   a) rozwiązań dotyczących inwestycji usługowej oraz inwestycji mieszkaniowej firmy DEKADA;
   b) stanu zaawansowania procedury, w tym uzyskanych opinii i uzgodnień;
   c) problemów z uformowaniem najbardziej korzystnych dla Gminy rozwiązań związanych z przyszłym zagospodarowaniem w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Łaszczyńskiego.