Wspólnie z mieszkańcami planujemy nową przestrzeń

udostępnij

Tegoroczny październik prawie w całym kraju miał temperatury powyżej normy. Wstępne szacunki wskazują na wzrost nawet o 2,6°C. Tym samym był to drugi najcieplejszy październik od momentu rozpoczęcia pomiarów, czyli od 1951 r. i jednocześnie najcieplejszy w XXI w. W dobie zachodzących zmian klimatycznych, kluczowym elementem staje się planowanie i projektowanie przestrzeni z uwzględnieniem warunków zrównoważonego rozwoju. Współczesne technologie dają wiele możliwości, z których dla dobra przyszłych pokoleń wszyscy powinniśmy korzystać. Z tego powodu zgodnie ze światowym nurtem Gmina Stare Babice od 3 lat podejmuje szereg działań zmierzających w kierunku błękitno-zielonej infrastruktury, zwanej BZI. Są to rozwiązania oparte na przyrodzie, doskonale sprawdzające się w zurbanizowanej przestrzeni, regulujące temperaturę powietrza oraz magazynujące i oczyszczające wodę deszczową. Dużą zaletą elementów błękitno-zielonej infrastruktury jest to, że można wkomponować ją w istniejący krajobraz. W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników, elementy błękitno-zielonej infrastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie, co jest szczególnie istotne w kontekście łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Dla przykładu, błękitno-zielona infrastruktura, której głównym zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, może równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, a także łagodzić tzw. „efekt miejskiej wyspy ciepła”.

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest m.in. rozbudzanie lokalnej kreatywności. Dlatego w ramach prac nad zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży Urząd Gminy Stare Babice we współpracy z Fundacją Sendzimira i pracownią projektową Kształtownia Pani Urszuli Michalskiej 21 listopada 2022 r. zorganizował spotkanie informacyjno-edukacyjne z elementami badania potrzeb mieszkańców. W ramach warsztatów omówione zostały możliwości i ograniczenia zagospodarowania przedmiotowego terenu, a także wyzwania klimatyczne i środowiskowe z nim związane. Kluczowym elementem spotkania była praca w podgrupach, której celem było określenie potrzeb mieszkańców i wypracowanie wspólnych rozwiązań. Chęć współpracy i kreatywne podejście do tematu zaowocowały interesującymi wnioskami i unikatowymi w skali regionu pomysłami na zagospodarowanie tego terenu. Widząc Państwa zaangażowanie Pan Sławomir Sumka, Wójt Gminy Stare Babice dziękuje wszystkim uczestnikom za otwartość i chęć działania w wyznaczaniu przyszłych rozwiązań.

Dlatego już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na początku 2023 r., o którego szczegółach będziemy Państwa informować poprzez gminne social media.