Wybory członków Gminnej Rady Seniorów

udostępnij

OGŁOSZENIE O SPOTKANIU WYBORCZYM

Zgodnie z §2 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Gminy Stare Babice XIII/120/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. zostanie dokonany wybór członków Gminnej Rady Seniorów

Wójt Gminy Stare Babice

informuje, że w dniu 29 maja 2021 r.
o godz. 16:00 
w
Szkole Podstawowej w Starych Babicach
(sala gimnastyczna)

odbędzie się SPOTKANIE WYBORCZE,
na którym zostanie dokonany wybór członków

Gminnej Rady Seniorów

 1. Podczas spotkania wyborczego zostanie dokonany wybór nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 członków Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach na 4-letnią kadencję.
 2. Mieszkańcy Gminy Stare Babice, którzy chcą wejść do Gminnej Rady Seniorów muszą w ciągu 5 dni, czyli do 17 maja 2021 r., do godz. 17:00 złożyć do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 32 następujące dokumenty:
 • Kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach
 • Listę poparcia dla kandydata (minimum 12 osób)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów
 1. Kandydatem może być osoba, która jest mieszkańcem gminy.
 2. Kandydat musi przedstawić listę poparcia z podpisami minimum
  12 osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Stare Babice.
 3. Głosowanie będzie bezpośrednie i tajne oraz dokonywane na karcie do głosowania. Wzór karty do głosowania opracowuje Wójt.
 4. Kandydaci z największą liczbą głosów staną się członkami Gminnej Rady Seniorów. W przypadku równej liczby głosów zdecyduje losowanie po uprzednim zaproszeniu na nie kandydatów o równej liczbie głosów. Pozostali kandydaci znajdą się na liście rezerwowej.
 5. Skład Gminnej Rady Seniorów Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej gminy, w terminie 7 dni od wybrania członków Gminnej Rady Seniorów.

Wszelkie informacje odnośnie wyborów członków Gminnej Rady Seniorów można uzyskać pod numerem telefonu: 22 730 80 30 lub osobiście w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy, ul. Rynek 32 (II piętro, pok. 29) w godzinach pracy:

poniedziałek od godz. 8:00 do 17:00

wtorek – czwartek od godz. 8:00 do 16:00

piątek od godz. 8:00 do 15:00

Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 lat do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Gminnej Rady Seniorów.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach, a także mogą je Państwo pobrać w Kancelarii Urzędu Gminy, ul. Rynek 32
załączniki:
Karta zgłoszenia kandydata
Lista poparcia kandydata
Formularz zgłoszeniowy kandydata – stowarzyszenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie Rada Seniorów
Zgoda na wizerunekSławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice