Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia 22 października 2021 r.

o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie § 25 ust. 4 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453) podaję do publicznej wiadomości informację o zgłoszonych kandydatach na Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych na dzień 28 października 2021 r. w następujących okręgach:    

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Kandydaci na radnych Liczba wybieranych radnych
1 Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Starych Babicach

1.       Sebastian BEK

2.       Aleksandra CERAŃSKA 

3.       Maria CURYŁO

4.       Adam GRZYBOWSKI 

5.       Laura PŁESZKA

3
2 Szkoła Podstawowa

w Zielonkach-Parceli

1.       Michalina BUKOWSKA

2.       Maja MAĆKIEWICZ

3.       Helena NEŚCIOR

4.       Emilia ŻÓŁCIŃSKA

3
3 Szkoła Podstawowa

w Koczargach Starych

1.       Katarzyna BEDNARZ

2.       Karol OSZCZYK

3.       Bartosz PIOTRAK

1
4 Szkoła Podstawowa

w Borzęcinie Dużym

1.       Jan KAFARSKI 1
5 Edulab – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 1.       Mikołaj JASTRZĘBSKI

2.       Antonina KOSTRZEWA

3.       Mikołaj ORANIEC

1
6 BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa Brak zgłoszeń kandydatów 1
7 Gmina Stare Babice – uczniowie zamieszkali na terenie gminy Stare Babice, uczęszczający do szkół podstawowych poza terenem gminy oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych 1.       Gustaw BACA-LÖNN

2.       Iwo BODYŁ

3.       Patryk MROZIŃSKI

4.       Maksymilian PNIEWSKI

5.       Jan WALIGÓRA

5

W okręgach wyborczych nr 4, 6 i 7 głosowania nie przeprowadza się /liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby wybieranych radnych/.

Głosowanie w okręgach wyborczych nr 1, 2, 3 i 5 (w Szkołach Podstawowych)  odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. w godzinach wyznaczonych przez Dyrektorów Szkół.

W okręgach wyborczych nr 1, 2, 3 i 5 głosować można tylko na jednego kandydata.

Obwieszczenie o kandydatach