Wybory samorządowe 2024 r.

udostępnij

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wskazać należy, że z końcem września 2023 roku Gmina Stare Babice przekroczyła 20 tysięcy mieszkańców. W związku z tym uległa zmianie liczba wybieranych radnych, zasady ich wyboru oraz liczba okręgów wyborczych.

Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2023 r. ustalono liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z w/w zarządzeniem liczba wybieranych radnych sejmiku województwa mazowieckiego wynosi 51. Liczba radnych dla powiatu warszawskiego zachodniego wynosi 25. Liczba wybieranych radnych do rady gminy Stare Babice wynosi 21.

Postanowieniem Nr 1015/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 21 grudnia 2023 r. ustalono podział Gminy Stare Babice na 3 okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Okręg 1– Janów, Klaudyn, Kwirynów, Lipków, Stare Babice- 8 radnych
Okręg 2– Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów, Zielonki- Parcela- 6 radnych
Okręg 3– Buda, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki- Wieś- 7 radnych.