Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

udostępnij

Sołtys wsi Wierzbin zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w dniu 29 października 2022 r. (sobota) o godz. 15.00 (II termin godz. 15.15*) na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej.

 

Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.