Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

udostępnij

Dziś wojsko przywiozło i rozpakowało – 5794,00 kg  żywności dla 267 osób.

 Jest to II i ostatnia tura w Podprogramie 2019.

Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Podprogram 2019 – Maj 2020 r.

    W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

   Dystrybucja żywości za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach odbędzie się z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej.

  O terminie dostarczenia żywności dla osób najbardziej potrzebujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje beneficjentów telefonicznie.

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72  z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

    Pomoc w ramach PO PŻ  kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych (…), które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Podprogram 2019 przydział  żywności – MAJ 2020 r.

PRODUKT OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (kg/l) LICZBA PRODUKTÓW W PACZCE
1.       FASOLA BIAŁA 0,40 0
2.       GROSZEK Z MARCHEWKĄ 0,40 6
3.       KONCENTRAT POMIDOROWY 0,16 2
4.       BURACZKI 0,35 1
5.       Powidła śliwkowe 0,3 2
6.       MAKARON JAJECZNY 0,5 4
7.       Makaron kukurydziany 0,5 0
8.       Ryż 1 2
9.       Herbatniki maślane 0,20 0
10.   KASZA GRYCZANA 0,5 1
11.   MLEKO UIHT 1 3
12.   SZYNKA DROBIOWA 0,30 4
13.   Szynka wieprzowa 0,30 0
14.   Miód nektarowy 0,40 0
15.   FILET Z MAKRELI 0,17 4
16.   KABANOSY 0,12 0
       17. CUKIER 1 1
       18. OLEJ RZEPAKOWY 1 4
       19.  Gołąbki w sosie 0,850 0
       20.  Sok jabłkowy 1 2
       21.  PASZTET DROBIOWY 0,16 3
SUMA 39