Wykaz nieruchomości gminnej  przeznaczonej do zamiany

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do zamiany zgodnie
z art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz nieruchomości gminnej  przeznaczonej  do zamiany