Wykaz o sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

udostępnij

 

 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice

podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Opis i położenie

 

Borzęcin Duży
 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00126860/2
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 1022
Powierzchnia nieruchomości 0,0142 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 44.MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość niezabudowana i nieogrodzona
Forma sprzedaży Sprzedaż w  drodze bezprzetargowej
Cena nieruchomości 25 374,90 zł brutto
Uwagi Nieruchomość przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej