Wykład Pani Konsul Elżbiety Sobótka

udostępnij

Klub Seniora „Nadzieja” zaprasza 25 marca (środa) o godz. 16.30 na  wykład Pani Konsul Elżbiety Sobótka pn. „Praca konsularna – służba i przygoda. Jak trafiłam do Babic?”             

Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (w sali konferencyjnej, pierwsze piętro).

Pani Elżbieta Sobótka polska dyplomatka i urzędniczka państwowa, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (do 2001 r.). W latach 2001-2006 pełniła funkcję Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii oraz 2006-2012 Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium.

W bardzo aktywnej działalności publicznej i społecznej Pani Elżbiety Sobótki wyróżnia się założenie i redagowanie serii wydawniczej MPiPS „Biblioteka Dialogu Społecznego”, w której w latach 1993-2001 ukazało się 13 tomów, czy pełnienie funkcji Sekretarza Naukowego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1996-1997).

Wygłosiła ponad 200 referatów w czasie międzynarodowych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych, politycznych oraz promocyjnych na temat zbiorowych stosunków pracy, dialogu społecznego, stosunków polsko-niemieckich, integracji europejskiej, historii, gospodarki i kultury. Opublikowała ponad 20 artykułów i opracowań w czasopismach krajowych oraz zagranicznych.

Jest osobą życzliwą, otwartą na problemy społeczne, ale też i na ciekawostki związane z Gminą Stare Babice.

 „Jedna z ulic na terenie naszej gminy jest nazwana imieniem Jacka Decowskiego!

Czy znamy Jego historię?”

Na spotkanie z Panią Elżbietą Sobótka serdecznie zapraszamy oczywiście Seniorów, ale także Mieszkańców Gminy Stare Babice.