Wymiana wodomierzy

udostępnij

Nabrały tempa prace związane z wymianą wodomierzy, prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.  Wodomierze z kończącym się terminem legalizacji były wymieniane przez cały rok.

W większości przypadków wymiana wodomierza wymaga wejścia do budynku lub garażu. Prosimy o umożliwienie i udostępnienie pracownikom spółki pomieszczeń do wykonania niezbędnych prac. Pracownicy przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i poruszają się oznakowanymi pojazdami posiadającymi logo „EKO-BABICE”.

Wymiana wodomierzy głównych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pytania i więcej informacji:

tel.: (22) 722-90-08

e-mail: biuro@eko-babice.pl